ภาพกิจกรรมศูนย์ข่าววิทยุ ทบ.

ออกอากาศทุกวัน ในข่าววิทยุต้นชั่วโมง เวลา 20.00 น. ติดตามกับคุณ สมพิศ บุตรสาระ

10 ธ.ค.55 ตอน ประโยชน์สุขจากพันธะสัญญา

 

9 ธ.ค.55 ตอน ประทีปของชาวไทย

 

8 ธ.ค.55 ตอน เศษฐกิจพอเพียง

 

7 ธ.ค.55 ตอน หลักชัยของแผ่นดิน

 

6 ธ.ค.55 ตอน ในดวงใจนิรันดร์

 

5 ธ.ค.55 ตอน สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ

 

4 ธ.ค.55 ตอน โครงการฝนหลวง

 

3 ธ.ค.55 ตอน อ่าวคุ้งกระเบน

 

2 ต.ค.55 ตอน โครงการหลวง

 

1 ธ.ค.55 ตอน มหาราชนักพัฒนา

 

30 พ.ย.55 ตอน สายธารภาคเหนือ

 

29 พ.ย.55 ตอน สร้างขวัญกำลังใจให้ชาวนา

 

28 พ.ย.55 ตอน โครงการเขื่อนขุนด่านปราการชล

 

27 พ.ย.55 ตอน พระตำหนักทักษิณราชนิเวศน์

 

26 พ.ย.55 ตอน ศูนย์ศึกษาพัฒนาเขาหินซ้อน

 

25 พ.ย.55 ตอน ความสำคัญของน้ำ

 

24 พ.ย.55 ตอน โครงการฟื้นฟูสัตว์ป่าสงวน

 

23 พ.ย.55 ตอน โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ

 

22 พ.ย.55 ตอน สายน้ำจากเขื่อนป่าสัก

 

21 พ.ย.55 ตอน พื้นที่พรุ จ.นราธิวาส

 

20 พ.ย.55 ตอน โครงการพัฒนาที่ดิน

 

19 พ.ย.55 ตอน เส้นทางสายท่ายาง

 

18 พ.ย.55 ตอน เทือกเขาภูพาน

 

17 พ.ย.55 ตอน ทฤษฎีแกล้งดิน

 

16 พ.ย.55 ตอน โครงการชั่งหัวมัน

 

15 พ.ย.55 ตอน หลักใจของประชาชน

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
3
เนื้อหา
256
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1104029

Facebook