ภาพกิจกรรมศูนย์ข่าววิทยุ ทบ.

19 พ.ย.60 กองทัพบกเปลี่ยนผ่านยุคไปสู่ Moderm Army มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการดำรงความพร้อมรบตลอด 24 ชั่วโมง ติดตามกับคุณ วิริยะ เจริญตรา

 

18 พ.ย.60

 

17 พ.ย.60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นสถาบันชั้นนำของชาติ ทางการศึกษาเชิงสหวิทยาการ ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศชาติรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามได้ในทหารมาแล้ววันนี้ กับคุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

16 พ.ย.60 กองทัพบกยังคูแล ครอบครัวน้องคนเล็ก เป็นอย่างดี ระหว่างที่น้องคนเล็กเข้ามารับใช้ชาติติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

 

15 พ.ย.60 เขตทหารยินดีต้อนรับ เชิญนักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มนต์ขลัง ทัวร์รถถังโบราณที่ค่ายอดิศรจังหวัดสระบุรีติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

14 พ.ย.60 กำลังพลจากกองทัพเรือ ร่วมสวนสนามทางเรือกับเรือรบของ 19 ประเทศ ในระหว่างที่ไทยเป็นเจ้าภาพ จัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียนเป็นครั้งแรกในประทเศไทย ติดตามกับคุถรพงษ์ระพี  ประพฤติดี

 

13พ.ย.60 กองทัพบก ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางของประเทศอย่างใกล้ชิด โดยได้ให้มีการติดตามสถานการณ์และมีความพร้อมไว้ตลอด 24ชั่วโมง ติดตามกับคุณ ณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

12พ.ย.60

 

11 พ.่ย.60 กองทัพเรือโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือจัดงาน นาวีวิจัย 2017 เพื่อประกาศยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยกองทัพเรือ ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

10 พ.่ย.60 กองทัพบกได้จัดทำโครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน เพื่อทั่วไปได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกับคุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

09 พ.่ย.60 กองทัพบกเดินหน้าอาสาปลูกป่าสร้างฝายสืบสานพระราชปณิธานติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

08 พ.่ย.60 ระบบควบคุมบังคับบัญชาแบบพกพาของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกองทัพเรือเป็นอีกหนึ่งผลงานหนึ่งที่สำคัญติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

07 พ.่ย.60

 

06 พ.ย.60
กองทัพอากาศ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง ทีสนามกีฬาธูปะเตมีย์ ติดตามในทหารมาแล้ว กับคุณ ณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

05 พ.ย.60 วันนี้จะพาไปรู้จักกับการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนไทย-เมียนมา ทางด้านทิศตะวันตก ของจังหวัดกาญจนบุรี ในนาม “หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า” ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

 

04 พ.ย.60 “ทัพพระยาเสือ” ผนึกกำลัง “ทหารเมียนมา” ปลูกป่าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดราชบุรี ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

 

03 พ.ย.60 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ส่งเรือผลักดันน้ำ 30 ลำ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ติดตามจากคุณปกรณ์
ทองสุขุม

 

02 พ.ย.60 กองทัพภาคที่ 1 โดย กอร.รส.พร้อมดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชน ที่เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ติดตามกับ คุณ เหมือนฝัน คงศรี

 

01 พ.ย.60 ผลงานการวิจัยและพัฒนาการทหารด้านยุทโธปกรณ์
ของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เป็นอีกผลงานที่กองทัพตระหนัก ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

Login Form

สถิติ

Visitors
82
Articles
231
Articles View Hits
986244

Facebook