ภาพกิจกรรมศูนย์ข่าววิทยุ ทบ.

30 พ.ย.60
เขตทหารยินดีต้อนรับนักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสบรรยากาศสมรภูมิรบของเหล่าทหารกล้าในอดีต ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

 

29 พ.ย.60
กองทัพบก กรมป่าไม้ ผนึกกำลังอาจารย์ไข่มาลีฮวนน่า จัดโครงการจิตอาสาปลูกป่าลงมือทำ คือคำตอบปลูกต้นกล้าสองปี 10ล้าน ช่วยกันปกปักรักษาป่าให้ยั่งยืน ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

 

28 พ.ย.60 การจัดงาน Defense and Security 2017 เพื่อจัดแสดงยุทโธปกรณ์เทคโนโลยีด้านการทหาร และความปลอดภัยระดับเอเชีย เป็นอีกหนึ่งภารกิจของกองทัพ ติดตามกับคุณพงษ์ระพี ประพฤติดี

 

27 พ.ย.60 กองทัพภาคที่ 3 ยังคงดำเนินโครงการตามรอยเท้าพ่อ เพื่อให้โครงการดังกล่าวเป็นศูนย์การเรียนรู้กับประชาชนที่สนใจ ในการนำขยายต่อยอดประกอบอาชีพรวมถึงนำผลผลิตต่างๆไปมอบให้กับเกษตรกรผู้ยากไร้ ติดตามกับ คุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

26 พ.ย.60 คณะรัฐมนตรี ส่งทหารช่างไปซูดานใต้ เพื่อเข้าร่วมกิจกรรม United Nations Mission in South Sudan ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

 

25 พ.ย.60 กระทรวงกลาโหม เตรียมความพร้อมเป็นทำหน้าที่เป็นประธานอาเซียนในปี 2562ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

24 พ.ย.60 ค่ายจิรประวัติเปิดโครงการตลาดนัดประชารัฐ เพื่อให้ประชาชนและกำลังพลชองหน่วยตั้งร้านขายของหารายได้พิเศษ ติดตามกับคุณ ปกรณ์ ทองสุขุม

 

23 พ.ย.60 การกระโดดร่มแบบพาราเซลซึ่ง เป็นหนึ่งในหลักสูตรของการฝึกนักศึกษาวิชาทหาร เป็นอยางไรติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

 

22 พ.ย.60 โครงการยูนิตสคูลการเรียนรู้ในหน้าที่ของพลขับเป็นอีกหนึ่งโครงการที่กองทัพเล็งเห็นความสำคัญของการใช้รถใช้ถนนให้ปลอดภัย ติดตามได้ในทหารมาแล้ววันนี้ กับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

21 พ.ย.60 กองทัพบก จัดกำลังพลดูแลรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการชมนิทรรศการงานถวายพระเพลิงพระบรมศพ ตั้งแต่วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ติดตามกับคุณพงษ์ระพี  ประพฤติดี

 

20 พ.ย.60  วันนี้ ถือเป็นวันกองทัพเรือ ซึ่งปัจจุบันกำลังพลของกองทัพเรือ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลอย่างต่อเนื่อง ติดตามกับคุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

19 พ.ย.60 กองทัพบกเปลี่ยนผ่านยุคไปสู่ Moderm Army มุ่งเน้นให้ความสำคัญในการดำรงความพร้อมรบตลอด 24 ชั่วโมง ติดตามกับคุณ วิริยะ เจริญตรา

 

18 พ.ย.60 กองทัพเรือ โดยกองเรือทุ่นระเบิด ทำการพัฒนาทุ่นระเบิดทอดประจำที่ปราบเรือดำน้ำแบบล่องหนมาใช้ในการปฏิบัติงาน ติดตามกับคุณ วิริยะ เจริญตรา

 

17 พ.ย.60 วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร เป็นสถาบันชั้นนำของชาติ ทางการศึกษาเชิงสหวิทยาการ ด้านยุทธศาสตร์และความมั่นคง เพื่อเป็นรากฐานในการพัฒนาประเทศชาติรายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามได้ในทหารมาแล้ววันนี้ กับคุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

16 พ.ย.60 กองทัพบกยังคูแล ครอบครัวน้องคนเล็ก เป็นอย่างดี ระหว่างที่น้องคนเล็กเข้ามารับใช้ชาติติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

 

15 พ.ย.60 เขตทหารยินดีต้อนรับ เชิญนักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มนต์ขลัง ทัวร์รถถังโบราณที่ค่ายอดิศรจังหวัดสระบุรีติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

14 พ.ย.60 กำลังพลจากกองทัพเรือ ร่วมสวนสนามทางเรือกับเรือรบของ 19 ประเทศ ในระหว่างที่ไทยเป็นเจ้าภาพ จัดมหกรรมทางเรือนานาชาติ เนื่องในโอกาสครบรอบ 50 ปีการก่อตั้งอาเซียนเป็นครั้งแรกในประทเศไทย ติดตามกับคุถรพงษ์ระพี  ประพฤติดี

 

13พ.ย.60 กองทัพบก ยังคงเฝ้าติดตามสถานการณ์ภัยพิบัติในพื้นที่ต่าง ๆ โดยเฉพาะพื้นที่ภาคกลางของประเทศอย่างใกล้ชิด โดยได้ให้มีการติดตามสถานการณ์และมีความพร้อมไว้ตลอด 24ชั่วโมง ติดตามกับคุณ ณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

12พ.ย.60

 

11 พ.่ย.60 กองทัพเรือโดยสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือจัดงาน นาวีวิจัย 2017 เพื่อประกาศยกย่องเกียรติคุณนักวิจัยกองทัพเรือ ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

10 พ.่ย.60 กองทัพบกได้จัดทำโครงการปลูกจิตสำนึกรู้คุณแผ่นดิน เพื่อทั่วไปได้มีโอกาสแสดงออกถึงความจงรักภักดีความกตัญญูกตเวทีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของสถาบันพระมหากษัตริย์รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้นติดตามกับคุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

09 พ.่ย.60 กองทัพบกเดินหน้าอาสาปลูกป่าสร้างฝายสืบสานพระราชปณิธานติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

08 พ.่ย.60 ระบบควบคุมบังคับบัญชาแบบพกพาของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารของกองทัพเรือเป็นอีกหนึ่งผลงานหนึ่งที่สำคัญติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

07 พ.่ย.60

 

06 พ.ย.60
กองทัพอากาศ ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยการอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนได้ร่วมถวายดอกไม้จันทน์ ณ พระเมรุมาศจำลอง ทีสนามกีฬาธูปะเตมีย์ ติดตามในทหารมาแล้ว กับคุณ ณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

05 พ.ย.60 วันนี้จะพาไปรู้จักกับการปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนไทย-เมียนมา ทางด้านทิศตะวันตก ของจังหวัดกาญจนบุรี ในนาม “หน่วยเฉพาะกิจลาดหญ้า” ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

 

04 พ.ย.60 “ทัพพระยาเสือ” ผนึกกำลัง “ทหารเมียนมา” ปลูกป่าชายแดนไทย-เมียนมา ด้านจังหวัดราชบุรี ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

 

03 พ.ย.60 ศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพเรือ ส่งเรือผลักดันน้ำ 30 ลำ ลงพื้นที่จังหวัดร้อยเอ็ด เพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ ติดตามจากคุณปกรณ์
ทองสุขุม

 

02 พ.ย.60 กองทัพภาคที่ 1 โดย กอร.รส.พร้อมดูแลด้านการรักษาความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกประชาชน ที่เข้าชมนิทรรศการงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ที่มณฑลพิธีท้องสนามหลวง ติดตามกับ คุณ เหมือนฝัน คงศรี

 

01 พ.ย.60 ผลงานการวิจัยและพัฒนาการทหารด้านยุทโธปกรณ์
ของสำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพเรือ เป็นอีกผลงานที่กองทัพตระหนัก ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

Login Form

สถิติ

Visitors
3
Articles
256
Articles View Hits
1104102

Facebook