ภาพกิจกรรมศูนย์ข่าววิทยุ ทบ.

19 ต.ค.60 เขตทหารยินดีต้อนรับวันนี้ ชวนไปชมพระราชนิเวศหรือพระราชวังบ้านปืน จังหวัดเพชรบุรี ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

 

18 ต.ค.60 เขตทหารยินดีต้อนรับวันนี้ ชวนไปชมพิพิธภัณฑ์บ้านปล่องหนัก ค่ายสุรศักดิ์มนตรีจังหวัดลำปางติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

 

17 ต.ค.60 ทหารมาวันนี้ กองทับบก ได้จัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมบริการประชาชนด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพบกและรอบพื้นที่กทม. ติดตามกับ คุณ พงษ์ระพี ประพฤติดี

 

16 ต.ค.60 กองทัพบก เชิญผู้แทนจากสำนักพระราชวัง เพื่อให้ความรู้ด้านการแต่งกาย สำหรับกำลังพล ที่จะต้อง เข้าร่วมในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมโบราณ ติดตามได้ในทหารมาแล้ววันนี้กับคุณ ปกรณ์ ทองสุขุม

 

15 ต.ค.60 กองทัพเรือ จัดสร้างศูนย์สมุทรทานุภาพกองทัพเรือ เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกองทัพเรือ ติดตามจากคุณวิริยะ เจริญตรา

 

14 ต.ค.60 กรมสรรพาวุธทหารบก ยังคงทำการฝึกซ้อมกำลังพล ที่จะเข้าร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ติดตามในทหารมาแล้ว กับคุณณฐพงษ์  รอดกันภัย

 

13 ต.ค.60 กรมสรรพาวุธทหารบก ยังคงทำการฝึกซ้อมกำลังพล ที่จะเข้าร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ติดตามในทหารมาแล้ว กับคุณณฐพงษ์  รอดกันภัย

 

12 ต.ค.60 เขตทหารยินดีตอนรับวันนี้ ชวนไปชมศาลาลอยพระบาทคู่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

11 ต.ค.60 ทหารยินดีต้อนรับเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพภาคที่ 3 ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

10 ต.ค.60 งานประชารัฐร่วมสร้างสืบสานพระราชปณิธานพ่อเพื่อน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณและเทิดเกียรติรัชกาลที่ 9 ของกองทัพอากาศ เป็นอย่างไรติดตามกับ คุณพงษ์ระพี  ประพฤติดี

 

09 ต.ค.60 กำลังจากกรมพลาธิการทหารบก ยังคงทำการฝึกซ้อมกำลังพลที่จะเข้าร่วมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ  ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ติดตามกับ คุณ ณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

08 ต.ค.60 โรงพยาบาลอานันทมหิดล จัดโครงการ Fat off Challenge ลดพุง ลดโรค เพื่อนช่วยเพื่อน แข่งขันลดน้ำหนัก ด้วยการออกกำลังกาย และ กินอาหารอย่างถูกหลักอนามัย ไร้ไขมัน เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพดี ร่างการสมส่วน ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

 

07 ต.ค.60 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว จ.จันทบุรี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชุน ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

 

06 ต.ค.60 กองทัพภาคที่สอง สนองตอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี ใช้หลักการประชารัฐ เพื่อวางรากฐานในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไป รายระเลียดจะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามกับ คุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

05 ต.ค.60 เขตทหารยินดีต้อนรับ เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปที่พิพิธภัณฑ์โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก จ. เพชรบูรณ์ ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี 

 

04 ต.ค.60  เขตทหารยินดีต้อนรับ เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปพักที่เขาค้อลอดจ์ จ.เพชรบูรณ์ ติดตามกับ คุณ เหมือนฝัน  คงศรี

 

03 ต.ค.60 กองทัพบกยังคงดำเนินการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เน้นให้ผู้ที่อยู่ในริ้วขบวนมีความพร้อมในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดสง่างามและสมพระเกียรติอย่างที่สุดในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  ติดตามกับ คุณพงษ์ระพี ประพฤติดี

 

02 ต.ค.60 กำลังพลจากกรมขนส่งทหารบก ยังคงทำการฝึกซ้อมกำลังพลที่จะเข้าร่วมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหภูมิพลอดุลยเดช ติดตามกับคุณณฐพงษ์ รอดกันภัย

 

01 ต.ค.60  กองทัพเรือ จัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกผสมทางทะเลนานาชาติประจำปี 2560 ที่ฐานทัพเรือชางงี ประเทศสิงคโปร์ ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
77
เนื้อหา
229
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
979293

Facebook