ภาพกิจกรรมศูนย์ข่าววิทยุ ทบ.

30 ก.ย.59  กองทัพอากาศร่วมกับธนาคารทหารไทย เปิดศูนย์เรียนรู้สวนสมุนไพรเพื่อสุขภาวะยั่งยืนให้ชุมชนได้เรียนรู้เกี่ยวกับประโยชน์ของสมุนไพรไทย ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา


29 ก.ย.59  ช่วงนี้ ไปตะลุยเที่ยวค่ายทหารที่จังหวัดปัตตานี ซึ่งที่นั่นมีแหล่งท่องเที่ยวอะไรบ้าง ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี


28 ก.ย.59  กองทัพบก ยังคงดูแลช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคเหนืออย่างต่อเนื่อง และเฝ้าระวังเหตุน้ำท่วมฉับพลัน พร้อมติดตามปริมาณน้ำในเขื่อน ติดตามกับ คุณ ปวริศร์ ปฏิภาณวัฒน์


27 ก.ย.59  การดำเนินโครงการจัดตั้ง และพัฒนาแกนนำพรรคประชาชนของกองทัพภาคที่ 1 เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยสร้างทัศนคติ พฤติกรรม และความนึกคิดที่ดี ติดตามจากคุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์


26 ก.ย.59  กองทัพเรือได้จัดหาเรือตรวจการณ์ลำใหม่เข้าประจำการณ์ ในภารกิจรักษาน่านน้ำไทย  ติดตามกับคุณเตือนใจ เหลี่ยมทอง


25 ก.ย.59  หน่วยทหารในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ร่วมบูรณาการสร้างเครือข่ายความปลอดภัยในพื้นที่ ติดตามกับ คุณสุทธิวรรณ ช่วยบำรุง


24 ก.ย.59  กองทัพบก จัดตั้งโครงการอาหารราคาประหยัด และส่งเสริมการวางแผนการใช้เงินอย่างมีประสิทธิภาพ ถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและกำลังพล ติดตามกับคุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

23 ก.ย.59 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ ดำเนินการซ่อมสะพานสายสัมพันธ์ชุมชนบ้านกล้วย เขตคลองเตย ตามโครงการช่วยเหลือประชาชนโครงการคนไทยหัวใจเดียวกัน ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

 

22 ก.ย.59 กองทัพบกยังคงเดินหน้าโครงการอนุรักษ์ฟื้นฟูป่าชายเลน 840,000กล้า เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี 

 

21 ก.ย.59 กองทัพบก จัดโครงการอบรมวิชาชีพให้กับทหารกองประจำการ เพื่อให้สามารถนำไปประกอบอาชีพในอนาคตได้ ติดตามกับ คุณปวริศร์ ปฏิภาณวัฒน์

 

20 ก.ย.59 กองทัพเรือ โดยกรมยุทธศึกษาทหารเรือ เปิดโรงเลี้ยงอัจฉริยะของนักเรียนจ่าทหารเรือ ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี  

 

19 ก.ย.59 ภารกิจของกองทัพภาคที่ 1 ด้านการพัฒนาประเทศและการช่วยเหลือประชาชนในภาวะปกติและเมื่อเกิดภัยพิบัติต่างๆ ภารกิจนี้จะมีความสำคัญกับประชาชนอย่างไร ติดตามจากคุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์

 

18 ก.ย.59 คสช.ย้ำยังคงดูแลบ้านเมืองให้สงบเรียบร้อย กำชับ ตำรวจ ทหาร ป้องปรามอาชญากรรม สร้างสังคมให้ปลอดภัย ติดตามกับคุณสุทธิวรรณ ช่วยบำรุง

 

17 ก.ย.59 กองทัพอากาศ ประเทศกลุ่มอาเซียนผนึกกำลัง หนุนการรักษาสันติภาพ และความมั่นคงในภูมิภาค เป็นอีกหนึ่งภารกิจของกองทัพที่สำคัญ ติดตามกับคุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

16 ก.ย.59 กระทรวงกลาโหมประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์และเททองกาคก่อสร้างพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 ณ อาคารสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม  ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา


15 ก.ย.59 กองทัพอากาศ จัดหาเครื่องบินลำเลียง พร้อมบรรจุเข้าประจำการแล้ว เพื่อปฏิบัติภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี


14 ก.ย.59 กองทัพภาคที่ 2  ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมงานศิลปชีพของสมาชิกศูนย์และโครงการส่งเสริมศิลปะชีพในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  มุ่งหวังอนุรักษ์สืบสอดมรดกทางวัฒธรรม ติดตามกับ คุณ เตือนใจ เหลี่ยมทอง 


13 ก.ย.59 กองทัพภาคที่ 1 ยังคงมีการรักษาเอกราชอธิปไตยของชาติมาอย่างยาวนานและต่อเนื่องมาโดยตลอด ภารกิจหลักนี้จะมีอะไรบ้าง ติดตามจากคุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์


12 ก.ย.59 การดูแลชายแดนด้านตะวันตก ถือเป็นภารกิจสำคัญของกองกำลังสุรสีห์ในการปกป้องอธิปไตยของประเทศและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ติดตามกับ คุณปวริศร์ ปฏิภาณวัฒน์


11 ก.ย.59 การปรับปรุงภูมิทัศน์ในบางพื้นที่บริเวณชายแดนภาคอีสาน เป็นอีกภารกิจที่กองกำลังสุรนารี ได้มีการดำเนินการเพื่อให้ประชาชนได้เดินทางมาเที่ยวชม ติดตามกับ คุณสุทธิวรรณ ช่วยบำรุง


10 ก.ย.59 กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ร่วมกับภาค-เอกชน บริจาคสิ่งของและมอบเงินช่วยเหลือทหารที่ได้รับบาดเจ็บจากการ ปฏิบัติหน้าที่ คุณปกรณ์ ทองสุขุม


09 ก.ย.59 การดำเนินกิจกรรม"ซ่อมบ้านทั่วไทย เทิดไท้ปีมหามงคล" ของกองทัพบก โดยกองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา


08 ก.ย.59 กิจกรรมปลูกต้นไม้เพื่อร่วมกันพลิกฟื้นผืนป่า ถือเป็นอีกหนึ่งการรวมพลังเพื่อการสร้างสิ่งแวดล้อมที่น่าอยู่ให้เกิดขึ้นในสังคมไทย ติดตามกับ คุณสุทธิวรรณ ช่วยบำรุง


07 ก.ย.59 การประชุมคณะกรรมการระดับสูงไทย-มาเลเซีย ครั้งที่ 33 เห็นชอบความร่วมมือการดูแลความสงบตามแนวชายแดนอย่างยั่งยืน โดยเฉพาะการต่อต้านก่อการร้ายร่วมกัน ติดตามได้ในทหารมาแล้วกับคุณปวริศร์ ปฏิภาณวัฒน์


06 ก.ย.59 ตามที่ผู้บัญชาการทหารบก ได้มอบนโยบายให้หน่วยขึ้นตรงให้การสนับสนุนภารกิจของรัฐบาลและคสช.ให้สามารถบริหารราชการแผ่นดิน และดูแลความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองได้ตามความมุ่งหมาย ช่วงนี้เราจะไปติดตามการปฏิบัติของกองพลทหารราบที่ 9 ในการบรรเทาสาธารณภัย กับ คุณ วิริยะ เจริญตรา


05 ก.ย.59 กองทัพภาคที่ 4 จัดกิจกรรมรณรงค์ค่านิยมกลัก 12 ประการ เยาวชนน้ำดี เพื่อสร้างทรัพยากรคนรุ่นใหม่ให้สังคมไทย ติดตามจากคุณเตือนใจ เหลี่ยมทอง


04 ก.ย.59 ปิดท้ายที่การคืนความสมดุลแก่ธรรมชาติถือเป็นอีกหนึ่งภารกิจสำคัญ ที่กองทัพบกให้ความสำคัญอย่างต่อเนื่อง อาทิโครงการปลูกพืชอาหารเช้า ในพื้นที่ จ.เพชรบุรี ของกองพลทหารราบที่ 9 ติดตามกับ คุณสุทธิวรรณ ช่วยบำรุง


03 ก.ย.59 คณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ร่วมจัดทำยุทธศาสตร์ชาติ ยุทธศาสตร์ทหาร ถ่ายทอดวิสัยทัศน์ ในการพัฒนาชาติ ภายใต้ความร่วมมือจากทุกภาคส่วน ติดตามจากคุณปกรณ์ ทองสุขุม


02 ก.ย.59 กระทรวงกลาโหมร่วมกับกระทรวงหมาดไทยจัดพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือในการเชื่อมโยงและใช้ประโยชน์จากระบบเครือข่ายและอุปกรณ์สื่อสาร ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา


01 ก.ย.59 ทหารมาแล้วช่วงนี้ไปติดตามโครงการซ่อมบ้านทั่วไทย ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
3
เนื้อหา
246
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1054745

Facebook