ภาพกิจกรรมศูนย์ข่าววิทยุ ทบ.

31 ม.ค.60 กองพลทหารม้าที่ 2 รักษาพระองค์ สานต่อโครงการ ทบ.ซ่อมบ้านทั่วไทย ถวายเป็นพระราชกุศล ติดตามจากคุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์


30 ม.ค.60 การปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนรู้คุณแผ่นดินนั้น ถือเป็นเรื่องสำคัญที่จะทำให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันสถาบันของชาติและเผยแพร่ไปสู่สังคมอย่างถูกต้อง ติดตามกับ คุณณฐพงศ์ รอดกันภัย


29 ม.ค.60 กองทัพบก เตรียมนำโครงการพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ถ่ายทอดสู่ประชาชนของประเทศเพื่อนบ้าน ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา


28 ม.ค.60 กองทัพบกไทยและกัมพูชา เตรียมพัฒนาชายแดนของสองประเทศให้เป็นเขตแดนแห่งมิตรภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา


27 ม.ค.60 สมาคมแม่บ้านทหารบก ร่วมปลูกป่าชายเลน ปลูกจิตสำนึกและสร้างความตระหนัก ถึงความสำคัญในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงส่งเสริมให้ศูนย์การศึกษาธรรมชาติกองทัพบกบางปู เป็นห้องเรียนธรรมชาติของเยาวชนรุ่นใหม่ ติดตามกับคุณปกรณ์ ทองสุขุม


26 ม.ค.60 วันนี้พาไปแนะนำอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว พิพิธภัณฑ์ทหารสื่อสาร ตั้งอยู่ที่กรมการทหารสื่อสาร ถนนพระราม 5  สะพานแดง เขตดุสิต กรุงเทพฯ   ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี


25 ม.ค.60 วันนี้พาไปแนะนำอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยว สถานพักฟื้นและพักผ่อนกองทัพบกบางปู จังหวัดสมุทรปราการ ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี


24 ม.ค.60 กองทัพอากาศ เดินหน้าช่วยเหลือประชาชน โดยบูรณาการร่วมกับทุกภาคส่วน รับมืออุทกภัยระลอกใหม่อย่างเต็มที่ พร้อมเดินหน้าฟื้นฟูพื้นที่น้ำลดในภาคใต้ ติดตามกับ คุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์


23 ม.ค.60 การเร่งฟื้นฟูบ้านเรือนประชาชน ที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ถือเป็นนโยบายเร่งด่วน ที่ผู้บัญชาการทหารบก ได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ทหารทำเป็นลำดับแรก หลังจากที่น้ำในพื้นที่นั้นๆ เริ่มลดลง ติดตามกับคุณณฐพงศ์ รอดกันภัย


22 ม.ค.60 กองทัพบกไทย และเมียนมา สานความสัมพันธ์ที่มีต่อกันมายาวนานถึง 68 ปี ผ่านการประชุมทวิภาคีของ 2 กองทัพ ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา


21 ม.ค.60 กองทัพบกบรูไนเชิญผู้บัญชาการทหารบกเดินทางเยือนเพื่อกระชับความสัมพันธ์ในด้านความมั่นคงระหว่างสองประเทศ ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา


20 ม.ค.60  กองบัญชาการกองทัพไทย จัดตั้งศูนย์รับบริจาคและรวบรวมสิ่งของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ พร้อมกับเยียวยาหลังน้ำลด ติดตามกับ คุณปกรณ์ ทองสุขุม


19 ม.ค.60 วันนี้ตะลุยท่องเที่ยวในหน่วยทหาร ไปที่พิพิธภัณฑ์ทหารรบพิเศษ จังหวัดลพบุรี ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี


18 ม.ค.60 เนื่องในวันกองทัพไทยและวันกองทัพบก 18 มกราคม 2560 นับเป็น-วันสำคัญที่กำลังพลในกองทัพทุกนาย จะได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่อันสำคัญยิ่ง ที่จะรักษาหวงแหนปกป้องบ้านเมือง เพื่อรักษาแผ่นดินนี้ให้เป็นมรดกของลูกหลานไทย ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี


17 ม.ค.60 กองทัพเรือ โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัยทัพเรือภาคที่ 1 จัดชุดฟื้นฟูเข้าช่วยเหลือในพื้นประสบอุทกภัยจังหวัดชุมพร การเข้าฟื้นฟูจะช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ได้อย่างไร ติดตามกับ คุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์


16 ม.ค.60  การลำเลียงสิ่งของและถุงยังชีพจากภาคประชาชน และภาคเอกชนที่นำมาบริจาคให้กับผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ขณะนี้ นับเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่ง ล่าสุดกองทัพบกได้ลำเลียงสิ่งของจากส่วนกลางไปช่วยเหลือแล้ว ติดตามกับ คุณ ณฐพงศ์ รอดกันภัย


15 ม.ค.60 โรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ ร่วมกับหลายภาคส่วนในพื้นที่เขตจตุจักร จัดกิจกรรม "ทำดี ด้วยใจ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล" ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา


14 ม.ค.60 หน่วยทหารทั่วประเทศ เปิดรั้วต้อนรับเด็กๆ ร่วมกิจกรรมทางทหาร สัมผัสยุทโธปกรณ์ของกองทัพ เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ติดตามกับคุณปกรณ์ ทองสุขุม 


13 ม.ค.60  สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม จัดการอบรมในโครงการ "เครือข่ายสีขาวเพื่อความมั่นคง เพื่อสร้างความร่วมมือและขับเคลื่อนสื่อมวลชนในเครือข่ายสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม ติดตามกับ คุณ วิริยะ เจริญตรา


12 ม.ค.60 ตะลุยท่องเที่ยวในหน่วยทหาร พาไปพิพิธภัณฑ์การบินทหารบก จ.ลพบุรี ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี


11 ม.ค.60 กองทัพภาคที่4 จับมือภาคเอกชน จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียน โรงเรียนในพื้นที่ภาคใต้ เพื่อเป็นการขยายโอกาสและพัฒนาด้านการศึกษาให้แก่เยาวชนไทย ติดตามกับคุณณัฐกฤษตา สุวรรณหงษ์


10 ม.ค.60 กองทัพเรือ นำกำลังพลเข้าร่วมกิจกรรมบริจาคโลหิต เพื่อแสดงความอาลัย และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ติดตามกับ คุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์


09 ม.ค.60 ถึงแม้ว่าในช่วงเวลานี้จะเป็นช่วงฤดูหนาวของประเทศไทยแล้ว แต่หลายจังหวัดทางภาคใต้กำลังประสบกับเหตุการณ์อุทกภัยอย่างหนัก จนส่งผลต่อการดำเนินชีวิต ทำให้ผู้บัญชาการทหารบก ได้ลงพื้นที่เพื่อเยี่ยมเยือนประชาชร ติดตามกับ คุณณัฐพงศ์ รอดกันภัย

 

08 ม.ค.60 ผู้บัญชาการทหารบก เน้นย้ำให้กองทัพภาคที่ 2 สืบสานพระราชปณิธานของในลวงรัชกาลที่ 9 ในโครงการพระราชดำริต่าง ๆ มาขยายผลโครงการไปสู่พี่น้องประชาชน ตอบแทนพระคุณของพระองค์ท่าน ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา


07 ม.ค.60 รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มอบแนวทางการปฏิบัติงานให้กับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร โดยได้เน้นย้ำเรื่องของงานมวลชนเพื่อทำให้ประชาชนทุกคนมีความเชื่อมั่นศรัทธาในกองทัพ ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา


06 ม.ค.60 คสช.แสดงความห่วงใยในการใช้รถใช้ถนนช่วงเทศกาล กำหนดมาตรการ ดื่มไม่ขับ จับยึดรถ อีกหนึ่งภารกิจทหาร ติดตามกับคุณปกรณ์ ทองสุขุม


05 ม.ค.60 กองทัพบกเร่งดำเนินการช่วยเหลือประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ ระดมยุทโธปกรณ์ กำลังพล รวมถึงเฝ้าดูแล24ชั่วโมง ทั้งนี้จะสามารถช่วยบรรเทาความเดือดร้อนประชาชนในพื้นที่ภาคใต้ได้อย่างไร ติดตาม กับคุณณัฐกฤตา


04 ม.ค.60 วันนี้ตะลุยที่เที่ยวในเขตทหาร โดยพาไปที่ศูนย์การทหารปืนใหญ่จังหวัดลพบุรี ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี


03 ม.ค.60 กองทัพอากาศ ยังคงปฏิบัติหน้าที่ช่วยเหลือชาวนา เพื่อลดต้นทุนการผลิตต่อเนื่อง ติดตามกับ คุณณัฐกฤตา สุวรรณหงส์


02 ม.ค.60 เจ้าหน้าที่ทหารยังออกตรวจความเรียบร้อยตามสถานีขนส่งต่างๆ รวมถึงการให้บริการของรถโดยสารสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของประชาชนช่วงปีใหม่ ติดตามในทหารมาแล้วกับ คุณณัฐพงศ์ รอดกันภัย


01 ม.ค.60 กองทัพบก จัดพิธีมอบรางวัลคนดีของเราประจำปี 2559 เพื่อประกาศเกียรติคุณของบุคคลผู้กระทำความดีให้สังคมได้รับทราบ ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
3
เนื้อหา
252
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1092568

Facebook