ภาพกิจกรรมศูนย์ข่าววิทยุ ทบ.

30 มิ.ย.60 การจัดกิจกรรมรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดเนื่องในวันต่อต้านยาเสพติดโลก เพื่อเสริมสร้างความรู้ให้กับประชาชน  เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่กองทัพเรือให้ความสำคัญ ติดตามกับ คุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

29 มิ.ย.60 อุทยานประวัติศาสตร์สงครามเก้าทัพ จังหวัดกาญจนบุรี เป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวในหน่วยทหาร ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

28 มิ.ย.60 กองทัพภาคที่ 3 เดินหน้าโครงการกองทัพบกอาสาปลูกป่าสร้างฝายสืบสานพระราชปณิธานเพื่อฟื้นฟูป่าในพื้นที่ภาคเหนือติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

27 มิ.ย.60 กองทัพเรือประสานความร่วมมือกับภาคเอกชนจัดอบรมและสาธิต การใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ในการจัดคราบน้ำมันในทะเล วิธีการจะเป็นอย่างไรติดตามกับคุณพงษ์ระพี ประพฤติดี

 

26 มิ.ย.60 การเตรียมความพร้อมของเจ้าหน้าที่ในการบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพเรือ เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่ผู้บัญชาการทหารเรือได้เน้นย้ำกับกำลังพล ติดตามจากคุณณฐพงษ์ รอดกันภัย

 

25 มิ.ย.60 กรมแพทย์ทหารอากาศ จัดตั้งคลินิก ฟ้าใส ร่วมอดใจอดบุหรี่ เพื่อเป็นช่องทางให้กำลังพลของกองทัพอากาศเลิกบุหรี่ ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

24 มิ.ย.60 การประกาศเกียรติคุณ ให้กับพลทหาร ธนะวัฒน์ สิงห์งาม ทหารกล้าที่ช่วยเหลือเด็กที่กำลังจมน้ำ กองทัพตระหนักและให้ความสำคัญในเรื่องนี้ ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

23 มิ.ย.60 กองทัพบกจัดการอบรมให้ความรู้กับกำลังพลจากหน่วยทหารในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศถึงแนวทางการแก้ไขปัญหายาเสพติดพร้อมผลักดันให้มีการเผยแพร่ความรู้และประสบการณ์ให้กับคนรอบข้าง ติดตามกับคุณปกรณ์  ทองสุขุม

 

22 มิ.ย.60 ช่่วงนี้แนะนำอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่ศูนย์การเรียนรู้ ในค่ายสุรสีห์มณฑลทหารบกที่ 17 จ.กาญจนบุรี ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

21 มิ.ย.60 ภารกิจของทหาร จากกรมทหารปืนใหญ่ที่ 4 จ.พิษณุโลก สร้างทรัพย์ในดินเป็นรายได้ช่วยเหลือพลทหารเป็นอย่างไร ติดตามกับคุณ เหมือนผัน คงศรี

 

20 มิ.ย.60 กองทัพบกจัดโครงการประกวดศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น เพื่อรณรงค์การใช้ดนตรีและบทเพลงเป็นสื่อแสดงออกถึงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของในหลวงรัชกาลที่9 ติดตามกับคุณพงษ์ระพี ประพฤติดี

 

19 มิ.ย.60 ศูนย์ฝึกทหารใหม่ กรมยุทธศึกษาทหารเรือ จัดกิจกรรมคืนธรรมชาติชายหาดด้วยการปลูกต้นโกงกาง 500 ต้น และมะพร้าว 45 ต้น เพื่อเป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ติดตามกับคุณณฐพงศ์  รอดกันภัย

 

18 มิ.ย.60 กองทัพบกสนับสนุนคณะรักษาความสงบแห่งชาติ บูรณาการกำจัดผักตบชวาเห็นผลชัด ปัจจุบันได้ประกาศให้พื้นที่ปลอดผักตบชวาแล้ว ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

17 มิ.ย.60  การประชุมผู้บัญชาการทหารบกภาคพื้นแปซิฟิกครั้งที่ 10 ของกองทัพบกเพื่อพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างกำลังพลกองทัพในภูมิภาคที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 18 ถึง 21 กันยายนนี้ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

 

16 มิ.ย.60 กรมแพทย์ทหารบกเป็นอีกหนึ่งหน่วยงานที่คอยให้การสนับสนุนพัฒนาด้านสุขภาพของประชาชนซึ่งได้มีการจัดตั้งโครงการในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามกับคุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

15 มิ.ย.60 กองทัพบกส่งทหารลงพื้นที่เข้าดำเนินงานตามโครงการการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำอย่างเป็นระบบตามแผนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำเพิ่มเติมปี 2559 ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

14 มิ.ย.60 วันนี้ไปติดตามการดำเนินโครงการกำจัดวัชพืชและผักตบชวาของกองทัพบกติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี13 มิ.ย.60 กรมกิจการพลเรือนทหารบกร่วมกับภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง จัดเก็บผักตบชวาที่ชุมชนริมนั้ำ ต.บ้านรุน จ.พระนครศรีอยุธยา เพื่อคืนทางไหลของน้ำแก้ปัญหาอุทกภัย ติดตามกับ คุณพงษ์ระพี ประพฤติดี

 

12 มิ.ย.60 กองทัพเรือได้ร่วมหารือกับส่วนราชการในจังหวัดชุมพร เพื่อติดตามผลการช่วยเหลือผู้ประสบภัยในจังหวัดชุมพร พร้อมเตรียมดำเนินการสร้างเพิ่มเติมอีก 48 หลัง ติดตามกับคุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

11 มิ.ย.60 วันนี้เราไปทำความรู้จักกับแหล่งท่องเที่ยวที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์กับกองบิน 5 ที่เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปท่องเที่ยว ติดตามกับคุณพิริยะเจริญตรา

 

10 มิ.ย.60 กองทัพอากาศเชิญชวนประชาชนเข้าชมพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตา

 

09 มิ.ย.60 โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยเป็นอีกภารกิจหนึ่งในการปลูกฝังเยาวชนให้มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสังคม และตระหนักในเรื่องความสมานฉันท์ปรอง คุณปกรณ์ ทองสุขุม รายงาน

 

08มิ.ย.60 ยักษ์เล็กปลดระวาง รถถัง T69 ของกองทัพบก สร้างความอยู่ดีกินดีให้กับชาวบ้านได้อิ่มท้องทะเลอิ่มหนำและนักท่องเที่ยวอิ่มใจ ใต้ท้องทะเลบ้านกะลุวอเหนือ จังหวัดนราธิวาส คุณเหมือนฝัน คงศรีรายงาน

 

07มิ.ย.60 เขตทหารยินดีต้อนรับ เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มนต์ขลัง ทัวร์รถถังโบราณที่ค่ายอดิศร จ.สระบุรี ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

06มิ.ย.60

 

 

05มิ.ย.60 ประเทศไทยเกือบทุกพื้นที่ ได้เกิดฝนตกลงมาอย่างหนัก จนทำให้เกิดน้ำท่วมขังหลายพื้ันที่ ทำให้กองพันทหารปืนใหญ่ต่อสู้อากาศยาน ได้ส่งกำลังพลและเครื่องมือเข้าช่วยเหลือประชาชน ติดตามกับ คุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

04มิ.ย.60 กองทัพเรือโดยกองเรือทุ่นระเบิดคิดค้นทุ่นระเบิดทอดประจำที่ไว้ปราบเรือดำน้ำแบบล่องหน เพื่อใช้งานในกองทัพเรือติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตา

 

03มิ.ย.60 กองทัพอากาศชาติอาเซียนพร้อมสนับสนุนการรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

02มิ.ย.60 กองทัพเรือมุ่งมั่นพัฒนาหลักสูตรการฝึกทหารใหม่ให้เติบโตเป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของประเทศชาติติดตามกับคุณปกรณ์ทองสุขุม

 

01มิ.ย. 60 เขตทหารยินดีต้อนรับเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยกิจกรรมผจญภัยชมค้างคาวที่ค่ายบุรฉัตรจังหวัดราชบุรี ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
3
เนื้อหา
256
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1104114

Facebook