ภาพกิจกรรมศูนย์ข่าววิทยุ ทบ.

21 ส.ค.60 กองทัพบกผนึกกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนในการปลูกต้นดาวเรืองเพื่อถวายสักการะเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ติดตามกับ คุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

20 ส.ค.60 กรมแพทย์ทหารบก และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกองทัพบก ส่งหน่วยแพทย์เข้าประเมินและรักษาอาการเพิ่มเติมแก่น้องบิ๊ก พร้อมทั้งสานฝันการเป็นทหาร ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา  

 

19 ส.ค.60  กรมแพทย์ทหารบก และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการอาคารศูนย์สถานการณ์จำลอง ทางการแพทย์ทหารแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

 

18 ส.ค.60  การแก้ไขปัญหาสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชุมชนรอบค่าย เป็นอีกหนึ่งภารกิจของกองทัพบก ติดตามจากคุณปกรณ์ ทองสุขุม 

 

17 ส.ค.60  วันนี้พาไปกองกำลังสุรสีห์ ดำเนินการปลูกป่าทางอากาศพร้อมสร้างพื้นที่ป่าสมบูรณ์ให้เพิ่มขึ้น ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

 

16 ส.ค.60 วันนี้ พาไปดูการดำเนินโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี 

 

15 ส.ค.60  กระทรวงกลาโหม ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ติดตามกับคุณพงษ์ระพี ประพฤติดี

 

14 ส.ค.60  กองทัพบกยังคงสานต่อโครงการพระราชปณิธานในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกป่าและสร้างฝายในพื้นที่ต่างๆ ติดตามกับ คุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

13 ส.ค.60  สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระสุนปืนของกรมสรรพาวุธทหารบก ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

 

12 ส.ค.60 กรมทหารราบที่ 5 จัดโครงการ “กองทัพบกอาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน” ฟื้นฟูป่าต้นน้ำภายเขตอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง อ.นาทวี จ.สงขลา ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา 

 

11 ส.ค.60 กองทัพบก ปล่อยขบวนคาราวานรถ นำสิ่งของดำรงชีพ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ได้รับบริจาคจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย - ปกรณ์ ทองสุขุม รายงาน

 

10 ส.ค.60  เขตทหารยินดีต้อนรับเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มนต์ขลังของค่ายทหารแบบยุโรปแห่งแรกของกองทัพบก  ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

 

9 ส.ค.60 เขตทหารยินดีต้อนรับเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยกิจกรรมผจญภัยและชมค้างคาวที่ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

 

8 ส.ค.60กองทัพเรือ ระดมสรรพกำลังเร่งผลักดันน้ำที่อำเภอศรีสงคราม จ.นครพนม เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยเร่งด่วน ติดตามกับ คุณพงษ์ระพี ประพฤติดี

 

7 ส.ค.60 ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือศรชล.ยังคงมุ่งมั่นและเดินหน้าทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ติดตามกับ คุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

6 ส.ค.60 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนเดินหน้าเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ชายแดนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

 

5 ส.ค.60 กองพันทหารช่างที่ 8 เข้าดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองเมมและป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลาก ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

 

4 ส.ค.60 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ จัดการแข่งขันฟุตบอล นปอ.คัพ 2560 เพื่อส่งเสริมให้ทหารกองประจำการ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และพัฒนาศักยภาพ ตามความถนัด เพื่อต่อยอดทักษะในด้านต่างๆ คุณปกรณ์  ทองสุขุม

 

3 ส.ค.60 เขตทหารยินดีต้อนรับ เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพภาคที่ 3 ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

 

2 ส.ค.60 เขตทหารยินดีต้อนรับเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสบรรยากาศสมรภูมิรบของเหล่าทหารกล้าในอดีต ติดตามกับ คุณ เหมือนฝัน คงศรี

 

1 ส.ค.60 กองทัพยังคงกำลังทหารช่วยน้ำท่วมต่อเนื่องในภาคเหนือและอีสาน โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนให้ตรงความต้องการของประชาชนมากที่สุด   ติดตามกับ คุณพงษ์ระพี ประพฤตดี

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
51
เนื้อหา
224
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
963027

Facebook