ภาพกิจกรรมศูนย์ข่าววิทยุ ทบ.

31 ส.ค.60 เขตทหารยินดีต้อนรับ เชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสนห์มนต์ขลัง พร้อมทัวร์รถถังโบราณ ที่ค่ายอดิศร จ.สระบุรี ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

 

30 ส.ค.60 กองทัพบกโดยชุดช่วยเหลือประชาชน ยังคงลงพื้นที่แก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้กับประชาชนอย่างต่อเนื่อง ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน  คงศรี

 

29 ส.ค.60  มณฑลทหารบกที่ 46 จังหวัดปัตตานีเปิดสวนน้ำสนามบีบีกันและสนามไดร์ฟกอล์ฟให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวในหน่วยทหาร ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตา

 

28 ส.ค.60  กองทัพบกร่วมกับภาคเอกชน จัดทำโครงการบทเพลงรักแห่งแผ่นดินปีที่ 7 เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ติดตามกับ คุณณฐพงษ์ รอดกันภัย

 

27 ส.ค.60 กองทัพบกไทย-มาเลเซีย จัดการฝึกร่วมผสมภายใต้รหัส Land Ex Thamal ครั้งที่ 23/2017 เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ยุทธวิธีในการปฏิบัติงาน ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา 

 

26 ส.ค.60กองทัพภาคที่ 2 จัดระเบียบพื้นที่ริมฝั่งแม่น้ำโขงตามนโยบายของรัฐบาลเกี่ยวกับการป้องกันแก้ไขปัญหาการบุกรุกที่สาธารณะประโยชน์ รวมถึงการปรับภูมิทัศน์ริมฝั่งแม่น้ำโขงให้เกิดความสวยงามติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

 

25 ส.ค.60 หน่วยงานที่ให้บริการด้านการแพทย์และสาธารณสุขของกองทัพบก จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ การป้องกันตนเอง จากโรคที่มียุงเป็นพาหะ ติดตามจากคุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

24 ส.ค.60 กองทัพอากาศ ฝึก Air Marshal เป็น รปภ. นอกเครื่องแบบ ภารกิจบนเครื่องบินพาณิชย์ ป้องกันก่อการร้าย ตามกฏ ICAO หลังมี พรบ. เดินอากาศ ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี 

 

23 ส.ค.60 กองทัพไทยและสหรัฐอเมริกา จัดการฝึกฝ่ายเสนาธิการผสมส่วนเพิ่มนานาชาติ ครั้งที่ ๓๑ ระดมรับมือกับวิกฤตการณ์การช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมและบรรเทาภัยพิบัติ ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี 

 

22 ส.ค.60 กองทัพบก ทดสอบร่างกายนายทหารประจำปี ในระดับผู้บังคับกองพันทั่วประเทศ เพื่อเสริมวินับสร้างสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง รองรับภารกิจหลายด้านของกองทัพบก ติดตามกับ คุณพงษ์ระพี ประพฤติดี

 

21 ส.ค.60 กองทัพบกผนึกกำลังกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชนในการปลูกต้นดาวเรืองเพื่อถวายสักการะเนื่องในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพในหลวงรัชกาลที่ 9 ติดตามกับ คุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

20 ส.ค.60 กรมแพทย์ทหารบก และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกองทัพบก ส่งหน่วยแพทย์เข้าประเมินและรักษาอาการเพิ่มเติมแก่น้องบิ๊ก พร้อมทั้งสานฝันการเป็นทหาร ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา  

 

19 ส.ค.60  กรมแพทย์ทหารบก และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจโครงการอาคารศูนย์สถานการณ์จำลอง ทางการแพทย์ทหารแห่งแรกในภูมิภาคอาเซียน ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

 

18 ส.ค.60  การแก้ไขปัญหาสิ่งผิดกฎหมายในพื้นที่ชุมชนรอบค่าย เป็นอีกหนึ่งภารกิจของกองทัพบก ติดตามจากคุณปกรณ์ ทองสุขุม 

 

17 ส.ค.60  วันนี้พาไปกองกำลังสุรสีห์ ดำเนินการปลูกป่าทางอากาศพร้อมสร้างพื้นที่ป่าสมบูรณ์ให้เพิ่มขึ้น ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

 

16 ส.ค.60 วันนี้ พาไปดูการดำเนินโครงการ ๙๑๐๑ ตามรอยพ่อภายใต้ร่มพระบารมีเพื่อการเกษตรอย่างยั่งยืน ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี 

 

15 ส.ค.60  กระทรวงกลาโหม ร่วมกับคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์ ติดตามกับคุณพงษ์ระพี ประพฤติดี

 

14 ส.ค.60  กองทัพบกยังคงสานต่อโครงการพระราชปณิธานในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ด้วยการปลูกป่าและสร้างฝายในพื้นที่ต่างๆ ติดตามกับ คุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

13 ส.ค.60  สำนักงานวิจัยและพัฒนาการทางทหารกองทัพบก และ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อพัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิตกระสุนปืนของกรมสรรพาวุธทหารบก ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

 

12 ส.ค.60 กรมทหารราบที่ 5 จัดโครงการ “กองทัพบกอาสาปลูกป่า สร้างฝาย สืบสานพระราชปณิธาน” ฟื้นฟูป่าต้นน้ำภายเขตอุทยานแห่งชาติเขาน้ำค้าง อ.นาทวี จ.สงขลา ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา 

 

11 ส.ค.60 กองทัพบก ปล่อยขบวนคาราวานรถ นำสิ่งของดำรงชีพ พร้อมเครื่องอุปโภคบริโภค ที่ได้รับบริจาคจากภาคส่วนต่างๆ เพื่อส่งมอบให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุการณ์อุทกภัย - ปกรณ์ ทองสุขุม รายงาน

 

10 ส.ค.60  เขตทหารยินดีต้อนรับเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยเสน่ห์มนต์ขลังของค่ายทหารแบบยุโรปแห่งแรกของกองทัพบก  ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

 

9 ส.ค.60 เขตทหารยินดีต้อนรับเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสบรรยากาศที่เต็มไปด้วยกิจกรรมผจญภัยและชมค้างคาวที่ค่ายบุรฉัตร จ.ราชบุรี ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

 

8 ส.ค.60กองทัพเรือ ระดมสรรพกำลังเร่งผลักดันน้ำที่อำเภอศรีสงคราม จ.นครพนม เพื่อแก้ปัญหาอุทกภัยเร่งด่วน ติดตามกับ คุณพงษ์ระพี ประพฤติดี

 

7 ส.ค.60 ศูนย์ประสานงานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล หรือศรชล.ยังคงมุ่งมั่นและเดินหน้าทำงานอย่างต่อเนื่อง เพื่อรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล  ติดตามกับ คุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

6 ส.ค.60 ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดชายแดนเดินหน้าเสริมสร้างคุณภาพชีวิตของราษฎรในพื้นที่ชายแดนให้มีสุขภาพอนามัยที่ดี และไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

 

5 ส.ค.60 กองพันทหารช่างที่ 8 เข้าดำเนินการขุดลอกคลองเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำในคลองเมมและป้องกันน้ำท่วมในช่วงฤดูน้ำหลาก ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

 

4 ส.ค.60 หน่วยบัญชาการป้องกันภัยทางอากาศ จัดการแข่งขันฟุตบอล นปอ.คัพ 2560 เพื่อส่งเสริมให้ทหารกองประจำการ ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์และพัฒนาศักยภาพ ตามความถนัด เพื่อต่อยอดทักษะในด้านต่างๆ คุณปกรณ์  ทองสุขุม

 

3 ส.ค.60 เขตทหารยินดีต้อนรับ เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพภาคที่ 3 ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

 

2 ส.ค.60 เขตทหารยินดีต้อนรับเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าไปสัมผัสบรรยากาศสมรภูมิรบของเหล่าทหารกล้าในอดีต ติดตามกับ คุณ เหมือนฝัน คงศรี

 

1 ส.ค.60 กองทัพยังคงกำลังทหารช่วยน้ำท่วมต่อเนื่องในภาคเหนือและอีสาน โดยบูรณาการกับทุกภาคส่วนให้ตรงความต้องการของประชาชนมากที่สุด   ติดตามกับ คุณพงษ์ระพี ประพฤตดี

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
3
เนื้อหา
252
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1092536

Facebook