ภาพกิจกรรมศูนย์ข่าววิทยุ ทบ.

31 ต.ค.60 การเข้าประจำหน่วยทหารใหม่ทั่วประเทศ  ผลัด2/60  ช่วง 1-3 พฤศจิกายนนี้  นับเป็นโอกาสอันดีที่ทหารใหม่ จะได้ร่วมในการพัฒนาประเทศตามแนวทางพระราชปณิธาน ของในหลวงรัชกาลที่ 9  ติดตามกับ คุณพงษ์ระพี ประพฤติดี

 

 

30 ต.ค.60 กองทัพบกยังคงรณรงค์ปลูกจิตสำนึกให้กับคนในประเทศให้มีความรักชาติ รักสถาบัน โดยเฉพาะเยาวชน เพื่อเป็นรากฐานของความเข้มแข็งของชาติในอนาคต ติดตามกับ คุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

28 ต.ค.60 มณฑลทหารบกที่ 34 ร่วมกับหลายภาคส่วนในจังหวัดพะเยา เดินหน้าเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ผู้พิการ ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

25 ต.ค.60 เขตทหารยินดีต้อนรับวันนี้ ชวนไปชมศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงภาคกลางที่จังหวัดฉะเชิงเทรา  ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

24 ต.ค.60 กองทัพภาคที่ 1 ลงพื้นที่ ชุมชนริมคลองลาดพร้าว เพื่อติดตามปัญหาการรุกการรุกล้ำลำคลอง โดยการสร้างเขื่อนป้องกันน้ำท่วมกทม. ตามนโยบายของรัฐบาลและคสช. ติดตามกับ คุณพงษ์ระพี ประพฤติดี

 

23 ต.ค.60 กองทัพบกยังคงเร่งพัฒนาศักยภาพของกำลังพลให้มีความรู้และความเมท่าทันเกี่ยวกับภัยคุกคามทางไซเบอร์ เพื่อรักษาความปลอดภัยและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ติดตามกับ คุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

22 ต.ค.60  ทหารมาแล้ววันนี้เราจะพาไปรู้จักกับศูนย์ฝึกบรรเทาสาธารณภัย ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา  และการฝึกบุคคลากรเพื่อช่วยเหลือประชาชนกันเป็นอย่างไรไปติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

 

21 ต.ค.60 โรงพยาบาลอานันทมหิดล จัดเปิดศูนย์ออกกำลังกาย ตามนโยบาย "SMART MAN" ของผู้บัญชาการทหารบก มุ่งเน้นให้กำลังพลกองทัพบก มีบุคลิกภาพที่ดี ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ เป็นทหารอาชีพ ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

 

20 ต.ค.60 กระทรวงกลาโหม จัดพิธีอุปสมบท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล  แด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร รวมถึงส่งเสริมให้ผู้ร่วมโครงการนำเอาหลักธรรมไปใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต รายละเอียดจะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามได้ในทหารมาแล้ว คุณ ปกรณ์ ทองสุขุม

 

19 ต.ค.60 เขตทหารยินดีต้อนรับวันนี้ ชวนไปชมพระราชนิเวศหรือพระราชวังบ้านปืน จังหวัดเพชรบุรี ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

 

18 ต.ค.60 เขตทหารยินดีต้อนรับวันนี้ ชวนไปชมพิพิธภัณฑ์บ้านปล่องหนัก ค่ายสุรศักดิ์มนตรีจังหวัดลำปางติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

 

17 ต.ค.60 ทหารมาวันนี้ กองทับบก ได้จัดตั้งซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ พร้อมบริการประชาชนด้านหน้ากองบัญชาการกองทัพบกและรอบพื้นที่กทม. ติดตามกับ คุณ พงษ์ระพี ประพฤติดี

 

16 ต.ค.60 กองทัพบก เชิญผู้แทนจากสำนักพระราชวัง เพื่อให้ความรู้ด้านการแต่งกาย สำหรับกำลังพล ที่จะต้อง เข้าร่วมในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพฯ ให้ถูกต้องตามแบบธรรมเนียมโบราณ ติดตามได้ในทหารมาแล้ววันนี้กับคุณ ปกรณ์ ทองสุขุม

 

15 ต.ค.60 กองทัพเรือ จัดสร้างศูนย์สมุทรทานุภาพกองทัพเรือ เพื่อเป็นสถานที่ปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในกองทัพเรือ ติดตามจากคุณวิริยะ เจริญตรา

 

14 ต.ค.60 กรมสรรพาวุธทหารบก ยังคงทำการฝึกซ้อมกำลังพล ที่จะเข้าร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ติดตามในทหารมาแล้ว กับคุณณฐพงษ์  รอดกันภัย

 

13 ต.ค.60 กรมสรรพาวุธทหารบก ยังคงทำการฝึกซ้อมกำลังพล ที่จะเข้าร่วมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ติดตามในทหารมาแล้ว กับคุณณฐพงษ์  รอดกันภัย

 

12 ต.ค.60 เขตทหารยินดีตอนรับวันนี้ ชวนไปชมศาลาลอยพระบาทคู่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

11 ต.ค.60 ทหารยินดีต้อนรับเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์กองทัพภาคที่ 3 ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

10 ต.ค.60 งานประชารัฐร่วมสร้างสืบสานพระราชปณิธานพ่อเพื่อน้อมสำนึกพระมหากรุณาธิคุณและเทิดเกียรติรัชกาลที่ 9 ของกองทัพอากาศ เป็นอย่างไรติดตามกับ คุณพงษ์ระพี  ประพฤติดี

 

09 ต.ค.60 กำลังจากกรมพลาธิการทหารบก ยังคงทำการฝึกซ้อมกำลังพลที่จะเข้าร่วมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ  ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ติดตามกับ คุณ ณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

08 ต.ค.60 โรงพยาบาลอานันทมหิดล จัดโครงการ Fat off Challenge ลดพุง ลดโรค เพื่อนช่วยเพื่อน แข่งขันลดน้ำหนัก ด้วยการออกกำลังกาย และ กินอาหารอย่างถูกหลักอนามัย ไร้ไขมัน เพื่อให้กำลังพลมีสุขภาพดี ร่างการสมส่วน ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

 

07 ต.ค.60 องค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก ในพระบรมราชูปถัมภ์ ดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้วิถีชุมชนเศรษฐกิจพอเพียง นิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกทรายขาว จ.จันทบุรี เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชุน ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

 

06 ต.ค.60 กองทัพภาคที่สอง สนองตอบนโยบาย ยุทธศาสตร์ชาติ 20ปี ใช้หลักการประชารัฐ เพื่อวางรากฐานในการกำจัดยาเสพติดให้หมดไป รายระเลียดจะเป็นอย่างไรนั้น ติดตามกับ คุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

05 ต.ค.60 เขตทหารยินดีต้อนรับ เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปที่พิพิธภัณฑ์โครงการพัฒนาลุ่มน้ำเข็ก จ. เพชรบูรณ์ ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี 

 

04 ต.ค.60  เขตทหารยินดีต้อนรับ เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปพักที่เขาค้อลอดจ์ จ.เพชรบูรณ์ ติดตามกับ คุณ เหมือนฝัน  คงศรี

 

03 ต.ค.60 กองทัพบกยังคงดำเนินการฝึกซ้อมริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ เน้นให้ผู้ที่อยู่ในริ้วขบวนมีความพร้อมในทุกขั้นตอน เพื่อให้เกิดสง่างามและสมพระเกียรติอย่างที่สุดในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ  ติดตามกับ คุณพงษ์ระพี ประพฤติดี

 

02 ต.ค.60 กำลังพลจากกรมขนส่งทหารบก ยังคงทำการฝึกซ้อมกำลังพลที่จะเข้าร่วมในริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาหภูมิพลอดุลยเดช ติดตามกับคุณณฐพงษ์ รอดกันภัย

 

01 ต.ค.60  กองทัพเรือ จัดกำลังพลเข้าร่วมการฝึกผสมทางทะเลนานาชาติประจำปี 2560 ที่ฐานทัพเรือชางงี ประเทศสิงคโปร์ ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
3
เนื้อหา
256
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1104029

Facebook