ภาพกิจกรรมศูนย์ข่าววิทยุ ทบ.

31 ธ.ค.60  ารจัดปฐมนิเทศนายทหารชั้นนายพลของกองทัพไทยรุ่นที่ 40 นับเป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญที่กองทัพตระหนัก ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

 

30 ธ.ค.60 การดำเนินโครงการศูนย์การเรียนรู้โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ ของมณฑลทหารบกที่ 37 ค่ายเม็งรายมหาราช จ.เชียงรายเป็นอย่างไร ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

   

 

29 ธ.ค.60 การปลูกฝังนักศึกษาวิชาทหารให้ยึดถืออุดมการณ์และดำรงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาตินั้น ก็ถือเป็นอีกหนึ่งที่กองทัพบก ยังคงทำอย่างต่อเนื่อง ติดตามกับ คุณณฐพงศ์ รอดกันภัย 

   

 

28 ธ.ค.60 ปีใหม่นี้กองทัพบกขอเชิญส่งกำลังใจอวยพรทหารที่อยู่ในพื้นที่ชายแดน ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี

   

 

27 ธ.ค.60 กองทัพบกเดินหน้าช่วยภัยหนาวและพร้อมรับสถานการณืไฟป่าและหมอกควัน ติดตามได้ในทหารมาแล้วกับคุรเหมือนฝัน คงศรีค่ะ

 

 

26 ธ.ค.60 การระดมเรือผลักดันน้ำของกองทัพเรือ เพื่อเร่งระบายมวลน้ำในแม่น้ำตาปี ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี เป็นอีกภารกิจหนึ่งที่สำคัญติดตามกับคุณพงษ์ระพี ประพฤติดี  

   

 

25 ธ.ค.60 กองทัพบก ได้ทำการมอบเสื้อกันหนาวจากภาคเอกชน เพื่อนำไปมอบให้กับประชาชนในพื้นที่ต่าง ๆ  ในช่วงฤดูหนาวนี้ ติดตามกับคุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

 

24 ธ.ค.60 ศรชล.เตรียมยกระดับจากศูนย์ประสานการปฏิบัติในการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลเป็นศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล ในปี 2561 ติดตามกับ คุณวิริยะ เจริญตรา

 

 

23 ธ.ค.60 กองทัพบก จับมือ กองทัพบก ออสเตรเลีย จัดการฝึกภาคสนาม Chapel Gold 2017 เพื่อปรับประยุกต์ใช้กำลังรบระหว่าง 2 กองทัพ ติดตามกับ คุณคุณวิริยะ เจริญตรา 

 

 

22 ธ.ค.60 กองทัพบก ก่อตั้ง 3 สถาบันการศึกษา มุ่งเน้นการพัฒนาบุคลากรในชาติให้มีความรู้ความสามารถ พร้อมปลูกฝังอุดมการณ์รักชาติ  ติดตามกับ คุณปกรณ์  ทองสุขุม 

 

 

21 ธ.ค.60 กองทัพภาคที่ 3 เกี่ยวข้าวนาอินทรีย์ ณ โครงการเดินตามรอยเท้าพ่อ เกษตรอินทรีย์ นำเมล็ดพันธุ์แจกจ่ายประชาชน ติดตามกับคุณเหมือนฝัน
คงศรี  

 

 

20 ธ.ค.60 เขตทหารยินดีต้อนรับ เชิญชวนนักท่องเที่ยวไปชมนิทรรศการถาวรเฉลิมพระเกียรติที่ค่ายสรรพสิทธิประสงค์จังหวัดอุบลราชธานี ติดตามกับ คุณเหมือนฝัน คงศรี 

 

 

19 ธ.ค.60 ติดตามทหารมาแล้ว กับคุณพงษ์ระพี ประพฤติดี 

 

 

18 ธ.ค.60 ปัจจุบันคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยกองทัพบก ยังคงให้ความสำคัญกับการก่อสร้างเขื่อนคลองลาดพร้าว และการจัดระเบียบและแก้ไขปัญหาชุมชนแออัดริมคลองลาดพร้าวอย่างต่อเนื่อง ติดตาม กับคุณ ณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

 

17 ธ.ค.60 กรมทหารราบที่ 29 ดำเนินนโยบายสมาร์ทแมนของผู้บัญชาการทหารบก จัดการแข่งขันกีฬาลาดหญ้าเกมขึ้น เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยในพื้นที่ ให้กำลังพลมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตา

 

 

16 ธ.ค.60 กรมสวัสดิการทหารบกมอบเงินสินไหมทดแทนพิทักษ์พลกลาโหม ให้กับทายาทกำลังพลที่ได้รับอันตรายจากการปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตา

 

 

 

15 ธ.ค.60 กองทัพอากาศ จัดกิจกรรมเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ ในโรคเอดส์ ให้กับหน่วยการศึกษาในพื้นที่ เพื่อให้เยาวชน ห่างไกลจากโรคเอดส์ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งภารกิจในการดูแลประชาชนของกองทัพ ติดตามกับ คุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

 

 

14 ธ.ค.60 เขตทหารยินดีต้อนรับเชิญชวนนักท่องเที่ยวเข้าไปทดสอบความเป็นผู้นำทางทหาร ที่ค่ายสีหราชเดโชชัย จ.ขอนแก่น ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

 

13 ธ.ค.60 เขตทหารยินดีต้อนรับเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปที่หอเกียรติยศรัฐบุรุษพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ จ.ขอนแก่น ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

 

12 ธ.ค.60

 

 

11 ธ.ค.60 กองทัพบกยังคงความต่อเนื่องในการวิจัยและใช้เทคโนโลยีในการพัฒนายุทโธปกรณ์เพื่อนำมาใช้ประโยชน์กับกองทัพเรือ โดยล่าสุดได้ร่วมมือกับภาคเอกชนในเรื่องดังกล่าว ติดตามกับคุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

 

10 ธ.ค.60 กองทัพไทยนำกำลังทหารสร้างบ้านช่วยสองย่าหลานพิการไร้ที่พึ่ง ถวายเป็นพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุยเดชบรมนาถบพิตร และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่อำเภอจัตุรัสจังหวัดชัยภูมิ ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

 

09 ธ.ค.60 กองทัพบกโดยศูนย์ไซเบอร์กองทัพบก ดำเนินการเฝ้าระวังติดตามและสืบค้นการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารในโลกไซเบอร์ของกลุ่มบุคคลที่พยายามบิดเบือนข้อมูลโจมตีให้รายสถาบัน ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตา

 

 

08 ธ.ค.60 เขตทหารยินดีต้อนรับเชิญชวนนักท่องเที่ยวไปศูนย์อำนวยการประสานงานโครงการพัฒนาเพื่อความมั่นคงเฉพาะพื้นที่ ป่าดงนาทาม จังหวัดอุบลราชธานี คุณเหมือนฝัน คงศรีรายงาน

 

 

07 ธ.ค.60 ทหารจากกองทัพภาคที่ 2 ลงพื้นที่เมืองพระยาแลแดนดอกกระเจียว  ลงแขกเกี่ยวข้าวทุ่งลุยลาย ชัยภูมิ ติดตามกับ คุณ เหมือนฝัน คงศรี

 

 

06 ธ.ค.60 ทหารมาแล้ววันนี้ ไปติดตามอีกหนึ่งภาพของการรวมพลังภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชน ในการช่วยกันแก้ปัยหาผ่านโครงสร้างการขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยกลไก ประชารัฐ  ติดตามกับคุณเหมือนฝัน คงศรี

 

 

05 ธ.ค.60 ปิดท้ายทหารมาแล้ววันนี้ กับพิธีสวนสนามทางเรือ ติดตามกับคุณพงษ์ระพี ประพฤติดี

 

 

04 ธ.ค.60 กองบัญชาการกองทัพไทย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพศักยภาพบุตรข้าราชการเพื่อช่วยส่งเสริมให้เยาวชนมีการพัฒนาในด้านต่าง ๆ อย่างเหมาะสม ติดตามกับ คุณณฐพงศ์ รอดกันภัย

 

 

03 ธ.ค.60 กองทัพไทยกับกองทัพบกสหราชอาณาจักร จัดการฝึกร่วมกันครั้งแรกในรหัส "Panther Gold2017"  ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

 

02 ธ.ค.60 กองทัพเรือ จัดงานนิทรรศการเทคโนโลยีทางเรือในทศวรรษหน้า ครั้งที่ 4 ติดตามกับคุณวิริยะ เจริญตรา

 

 

01 ธ.ค.60  ภารกิจการปกป้องอธิปไตยของชาติของเหล่าทหารที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ตามแนวชายแดนจำเป็นจะต้องอาศัยความทุ่มเทเสียสละ และยึดถือผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน ติดตามได้ในทหารมาแล้ว กับคุณปกรณ์ ทองสุขุม

 

Login Form

สถิติ

ผู้ชม
3
เนื้อหา
252
เนื้อหาที่เปิดอ่าน
1092548

Facebook